Krótka piłka

2019-07-14 15:20:38

15:00 - koniec szychty

17:30 - Siwa Polana

20-sta z minutami - schronisko w dolinie Chochołowskiej

3:00 - wymarsz

4:30 - Grześ + poczucie że warto było bardzo:)

... potem już jakoś poszło.